انیدرید فتالیک

تستمتد تستمشخصه
Appearance—–Transprant and liquid
Color, APHAASTM D-5386max. 25
Flash Point, °CASTM D-92230 .min
specific Gravity @ 20/20°CASTM D-40520.983 – 0.989
Acidity (% as Acetic Acid)ASTM D-1045max. 0.008
Moisture (%H2O)—–max. 0.05
Water, by weight (% maximum)ASTM E-2030.1
Ester Content, by weight (% minimum)ASTM D-346599.6

#PAF

phthalic anhydride

♨ معرفی اجمالی

پودر خشک سفید رنگ است که از این جهت که از آن استر های فتالاتی متعددی ( که به عنوان پلاستی سایزر استفاده میشوند، مانند DOP ) بدست می آید ، یک واسط شیمیایی مهم در صنعت پلاستیک به شمار می آید

? روش بسته بندی

کیسه های 25 کیلویی

مقالات مرتبط
  • برای این مطلب مقاله ای یافت نشد
.table_1 { align = center; }